Wyższa Szkoła Menedżerska

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Poprawki

Audyt w rachunkowości - mgr M. Karwowska   18.10.2014 r.  godz. 10.00 w dziekanacie

Aktualności

Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunek Zarządzanie została przedłużona

do 31.10.2014 r.

 

Informacja o zakończeniu rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo

W związku z brakiem zakładanej ilości chętnych studentów do studiowania pielęgniarstwa na Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej św. Elżbiety w Bratysławie z dniem 16.09.20114 r. zamyka się rekrutację na w/w uczelnię.

Osoby, które wpisały się na listę prosimy o bezpośredni kontakt z dziekanatem, tel. 23 672 50 61.

 

 

 

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przyjmujemy absolwentów z różnych kierunków bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej (350 zł, płatne przy składaniu dokumentów) oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:

 • Podanie (druk WSM)
 • Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - oryginał wydany przez szkołę średnią,
 • W przypadku nowej matury - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
 • Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego (dla I semestru studiów): 2150zł (za semestr)

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

= www.wsm-ciech.com = www.wsm.cnow.pl =www.kaweczynska.pl

 

 

 

Informacja dla studentów IV sem.

Studenci IV semestru po zakończonych egzaminach składają indeksy z kartą egzaminacyjną (uzupełnione wszystkie wpisy) wraz z kompletem dokumentów do egzaminu dyplomowego w dziekanacie w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36. Szczegóły dotyczące pracy dyplomowej znajdują się w zakładce Egzamin dyplomowy lub na stronie www.kaweczynska.pl w zakładce dziekanat - wydział menedżerski i nauk technicznych - praca dyplomowa.

Na karcie obiegowej wymagana jest pieczątka z Biblioteki WSM w Ciechanowie (budynek dziekanatu).

W związku z powyższym prosimy o odbieranie indeksów i kart egzaminacyjnych. Dziekanat nie będzie uzupełniał wpisów.

 

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

 • Poniedziałek - dzień pracy wewnętrznej
 • Wtorek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Środa 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
 • Piątek 11.00-18.00 (przerwa 14.30-15.00
 • Sobota 8.00 - 13.30 (przerwa 10.30-11.00)
 • Niedziela 8.00-11.00


Opiekun studiów magisterskich w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 753

Księgowość WSM w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 800


Godziny pracy Biblioteki WSM w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5:

sobota  8.00-14.00

wtorek 14.00-18.00

środa 14.30-18.30

czwartek 14.30-18.30

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

III semestr II stopnia – LO im. Z. Krasińskiego

02.04.2011

MB ZP

MB ZZL

MB RIC

MB BIF

8.00 – 9.30
Seminarium –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

9.45 – 11.15


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

11.30 – 13.00


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

13.15 – 14.45


Rozwój zawodowy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski, sala gimn. II piętro

15.00 – 16.30


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski,

s. 3316.45 – 18.15