Wyższa Szkoła Menedżerska

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Poprawki

 

Aktualności

Zajęcia seminaryjne i zaliczenia u dr Moniki Filipiuk odbędą się dnia 26.06.2018 r. w godz. 17.00-18.00 w budynku dziekanatu ul. Żórawskiego 5.

_____________________________________________________________________________


Od 18.06.2018 r. do 30.09.2018 r. dziekanat i biblioteka czynne w godzinach:

poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00

sobota – niedziela nieczynne

 

_____________________________________________________________________________


Informacja dla studentów IV sem.

Studenci IV semestru po zakończonych egzaminach składają indeksy z kartą egzaminacyjną (uzupełnione wszystkie wpisy) wraz z kompletem dokumentów do egzaminu dyplomowego w dziekanacie w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36.

Szczegóły dotyczące pracy dyplomowej znajdują się w zakładce Egzamin dyplomowy lub na stronie www.wsm.warszawa.pl w zakładce Dla studenta – dziekanat – WMiNT – praca dyplomowa.

Na karcie obiegowej wymagana jest pieczątka z Biblioteki WSM w Ciechanowie (budynek dziekanatu).

 

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

 • Środa 9.00-16.00
 • Piątek 9.00-16.00
 • Sobota 9.30 - 15.00

 

Opiekun studiów magisterskich w Warszawie: tel. 0 22 59 00 758, 757, 753.

Księgowość WSM w Warszawie: tel. 0 22 59 00 802, 022 59 00 816

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Uwaga studenci.

Decyzją Kanclerza wpłaty za semestr letni 2017/2018 należy dokonywać w następujących terminach:

semestr II:

I rata do dnia 31 stycznia  (800, 00 zł)

II rata do dnia 28 lutego (750,00 zł)

III rata do dnia 31 marca (750,00 zł)

W przypadku wpłaty jednorazowej termin upływa 28 lutego (2.300,00 zł).

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni(BZ WBK nr 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000) lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.

 


Czesne za IV semestr studiów należy wpłacić na indywidualne konta studenckie do WSM w Warszawie. Na dowodzie wpłaty proszę dopisać nr PESEL.

Płatność jednorazowa: do 20 lutego 2018 r. w wysokości 2.350,00 zł.

Płatność ratalna: do 20.02.2018 r., 20.03.2018 r., 20.04.2018 r., 20.05.2018 r., 20.06.2018 r. 5 rat x 500,00 zł.

Szczegóły dotyczące płatności na stronie:

 

 


_____________________________________________________________________________
Materiały z języka angielskiego dla studentów 3 semestru znajdują się na stronie:

http://www.rusinek.wsm.warszawa.pl/magc


_____________________________________________________________________________

 

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przyjmujemy absolwentów z różnych kierunków bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego:

Opłata rekrutacyjna – 350 zł (absolwenci WSM – 0 zł),

I-II semestr - 2400zł (za semestr),  III-IV semestr - 2600 zł (za semestr),


Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest złożenie następującego kompletu dokumentów:

o Podanie (rejestracja on-line na stronie www.wsm.warszawa.pl, wydruk po zalogowaniu)

o Kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury – kserokopia wydanego przez szkołę średnią – oryginał do wglądu

o W przypadku nowej matury – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu

o Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu

o Jedna aktualna fotografia 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).

o Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego – oryginał  dowodu osobistego do wglądu

o Opłata rekrutacyjna 350 zł (płatne przy składaniu dokumentów), absolwenci WSM – 0 zł

Promocje znajdujące się na stronie www.wsm.warszawa.pl nie dotyczą studentów Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie.

Uczelnia posiada atrakcyjny system stypendialny

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 • zapomogi;
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.


Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

www.wsmciechanow.edu.pl

www.wsm.warszawa.pl

_____________________________________________________________________________

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 oraz w soboty i niedziele (w których odbywają się zajęcia) w godz. 8.00-14.00.

 

_____________________________________________________________________________

Sukces WSM! Jesteśmy na 15. miejscu w rankingu "Perspektywy 2017"


perspe_modul_2017.jpg

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie odniosła kolejny sukces awansując na 15. miejsce w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017 przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Wysoka pozycja WSM w Warszawie w Rankingu Perspektywy 2017 podkreśla jej pozycję jako lidera w obszarze edukacyjnym w Polsce.

Ranking „Perspektywy 2017” uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

_____________________________________________________________________________

 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu. Studenci, którzy mają naliczone płatności nie otrzymają kart egzaminacyjnych do dnia uregulowania należności (dostarczenia do dziekanatu dowodu wpłaty). W przypadku płatności rozłożonych na raty wymagane jest wpłacenie przynajmniej jednej raty.

 

_____________________________________________________________________________

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

 • Środa 9.00-16.00
 • Piątek 9.00-16.00
 • Sobota 9.30 - 15.00

 

Opiekun studiów magisterskich w Warszawie: tel. 0 22 59 00 758, 757, 753.

Księgowość WSM w Warszawie: tel. 0 22 59 00 802, 0 22 59 00 816

_____________________________________________________________________________


Godziny pracy Biblioteki WSM w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5:

poniedziałek-piątek    8.00-15.00  (informacja w dziekanacie)

sobota 9.00-14.00

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

III semestr II stopnia – LO im. Z. Krasińskiego

02.04.2011

MB ZP

MB ZZL

MB RIC

MB BIF

8.00 – 9.30
Seminarium –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

9.45 – 11.15


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

11.30 – 13.00


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

13.15 – 14.45


Rozwój zawodowy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski, sala gimn. II piętro

15.00 – 16.30


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski,

s. 3316.45 – 18.15