Wyższa Szkoła Menedżerska

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Poprawki

 

Aktualności

Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego 2015/2016

odbędzie się w dniu 19 czerwca 2016r. o godz.15.00

w Zajeździe "TUR" w Niestumiu k/Ciechanowa

na które zapraszamy wszystkich studentów i wykładowców.

Studenci, którzy chcą uczestniczyć w imprezie zgłaszają się do starostów grup do dnia 11 czerwca 2016r.

 

 

 

Informacja dla studentów IV sem.

Studenci IV semestru po zakończonych egzaminach składają indeksy z kartą egzaminacyjną (uzupełnione wszystkie wpisy) wraz z kompletem dokumentów do egzaminu dyplomowego w dziekanacie w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36. Szczegóły dotyczące pracy dyplomowej znajdują się w zakładce Egzamin dyplomowy lub na stronie www.kaweczynska.pl w zakładce dziekanat - wydział menedżerski i nauk technicznych - praca dyplomowa.

Na karcie obiegowej wymagana jest pieczątka z Biblioteki WSM w Ciechanowie (budynek dziekanatu).

W związku z powyższym prosimy o odbieranie indeksów i kart egzaminacyjnych od starosty roku. Dziekanat nie będzie uzupełniał wpisów.

 

 

 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu.

 

Uwaga studenci.

Decyzją Kanclerza wpłaty za semestr letni 2015/2016 należy dokonywać w następujących terminach:

semestr II:

I rata do dnia 31 stycznia  (750, 00 zł)

II rata do dnia 29 lutego (750,00 zł)

III rata do dnia 31 marca (700,00 zł)

W przypadku wpłaty jednorazowej termin upływa 29 lutego (2.200,00 zł).

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni(BZ WBK nr 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000) lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.

Czesne za IV semestr studiów należy wpłacić na indywidualne konta studenckie do WSM w Warszawie.
Płatność jednorazowa: do 20 lutego 2016 r. w wysokości 2.300,00 zł.
Płatność ratalna: do 20.02.2016 r., 20.03.2016 r., 20.04.2016 r., 20.05.2016 r., 20.06.2016 r. 5 rat x 490,00 zł.
Szczegóły dotyczące płatności na stronie: Zarządzenie Kanclerza nr 5/05/2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie zasad naliczania i uiszczania czesnego dla studentów II stopnia studiów (magisterskie) na kierunkach: Zarządzanie, Administracja i Stosunki Międzynarodowe

 

WSM w PTE

pte

Mamy zaszczyt poinformować, że na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowane został kolejne artykuły pracowników naukowych Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie WSM w Warszawie:

1. "Mechanizmy organizujące demokrację" Lech Jaczynowski

2. "Recenzja książki: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności." Andrzej Buszko

3. "Profesor Janusz Buga (1929-2015) Wspomnienie" Jan Kordos

 

 

 

Lista studentów, którym zostało przyznane stypendium -

Lista studentów, którym zostało nieprzyznane stypendium -

Decyzje o przyznanych i nieprzyznanych stypendiach można odbierać w dziekanacie w sobotę i niedzielę w godz.8.00-14.00 lub w tygodniu w godz.8.00-15.00

Informacja dotycząca wypłaty stypendium

Dziekanat Wydziału Zarządzania w Ciechanowie WSM w Warszawie informuje, że wpłynęły z ministerstwa środki finansowe na wypłatę stypendiów za semestr zimowy 2015/16. Jednocześnie informujemy,że pełną wypłatę stypendium uzyskują tylko studenci, którzy nie mają zaległości w opłacie czesnego. Dział księgowości naszej uczelni przy wypłacie stypendium dokona weryfikacji wpłat, a w przypadku zaległości, kwota wypłaty  zostanie pomniejszona o wysokość zaległości w opłacie czesnego.Wszelkie wątpliwości w tej sprawie proszę konsultować bezpośrednio z działem księgowości tel. 23 672 50 61 w 12 w godzinach 9.00-14.00. Jednocześnie prosimy studentów, którym potrącono ze stypendium  kwoty z przeznaczeniem na opłatę czesnego o osobisty kontakt z dziekanatem naszego wydziału

 

 

 

 

 

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przyjmujemy absolwentów z różnych kierunków bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej (350 zł, płatne przy składaniu dokumentów) oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:

 • Podanie (druk WSM)
 • Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - oryginał wydany przez szkołę średnią,
 • W przypadku nowej matury - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
 • Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego: dla I i II semestru studiów - 2200 zł (za semestr)

dla III i IV semestru - 2350 zł (za semestr)

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

= www.wsm-ciech.com = www.wsm.cnow.pl =www.kaweczynska.pl

 

 

 

Pozostawione rzeczy w Zajeździe TUR w Niestumiu - szary sweter i ładowarka są do odbioru w dziekanacie.

 

 

Sukces WSM! Jesteśmy na 19. miejscu w Rankingu "Perspektywy 2015"

formatka perspektywy2015

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie odniosła kolejny duży sukces awansując do pierwszej dwudziestki w 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014" przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
W tegorocznej edycji Rankingu "Perspektyw" oceniano 70 magisterskich niepublicznych uczelni wyższych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie znalazła się na 19. miejscu zestawienia.
W porównaniu do ubiegłorocznego Rankingu "Perspektywy 2014" oznacza to kolejny duży awans do pierwszej dwudziestki ogólnopolskiego Rankingu.

 

 

Prestiżowa Nominacja dla WSM w Warszawie

formatka nominacja dla WSM

Mamy zaszczyt poinformować, że Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymała kolejną prestiżową Nominację do Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015".
Ideą Programu oraz celem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie Uczelni Wyższych (państwowych i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów. Zgłoszone uczelnie zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej.
Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju uczelni będą dodatkowymi aspektami działalności, branymi pod uwagę podczas oceny. Programy stypendialne i programy wymiany studenckiej, adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy pozwolą nominowanym na uzyskanie dodatkowych punktów w procesie certyfikacji.
Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015" zostaną wręczone podczas uroczystej gali finałowej i konferencji w siedzibie *Polskiej Agencji Prasowej S.A.

 

 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu.

 

 

 

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

 • Poniedziałek - dzień pracy wewnętrznej
 • Wtorek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Środa 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
 • Piątek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Sobota 8.00 - 12.00

 

Opiekun studiów magisterskich w Warszawie:

IV semestr: tel. 0 22 59 00 753

II semestr:  tel  0 22 59 00 752

Księgowość WSM w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 800


Godziny pracy Biblioteki WSM w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5:

poniedziałek-piątek    8.00-15.00  (informacja w dziekanacie)

sobota  9.00-14.00


 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

III semestr II stopnia – LO im. Z. Krasińskiego

02.04.2011

MB ZP

MB ZZL

MB RIC

MB BIF

8.00 – 9.30
Seminarium –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

9.45 – 11.15


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

11.30 – 13.00


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

13.15 – 14.45


Rozwój zawodowy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski, sala gimn. II piętro

15.00 – 16.30


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski,

s. 3316.45 – 18.15