Wyższa Szkoła Menedżerska

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Poprawki

Aktualności

Po zakończeniu zajęć w semestrze letnim wszyscy studenci II semestru zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu lub do starosty roku indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi.

 

 

W dniach 12.06.2017 r. - 30.09.2017 r. dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

 

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przyjmujemy absolwentów z różnych kierunków bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego:

Opłata rekrutacyjna – 350 zł (absolwenci WSM – 0 zł),

I-II semestr - 2300zł (za semestr),  III-IV semestr - 2500 zł (za semestr),


Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest złożenie następującego kompletu dokumentów:

o Podanie (rejestracja on-line na stronie www.wsm.warszawa.pl, wydruk po zalogowaniu, od 19.06.2017)

o Kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury – kserokopia wydanego przez szkołę średnią – oryginał do wglądu

o W przypadku nowej matury – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu

o Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu

o Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).

o Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego – oryginał  dowodu osobistego do wglądu

o Opłata rekrutacyjna 350 zł (płatne przy składaniu dokumentów), absolwenci WSM – 0 zł

Promocje znajdujące się na stronie www.wsm.warszawa.pl nie dotyczą studentów Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie.

Uczelnia posiada atrakcyjny system stypendialny

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
 • zapomogi;
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.


Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

www.wsmciechanow.edu.pl

www.wsm.warszawa.pl

 

 


Informacja dla studentów IV sem.

Studenci IV semestru po zakończonych egzaminach składają indeksy z kartą egzaminacyjną (uzupełnione wszystkie wpisy) wraz z kompletem dokumentów do egzaminu dyplomowego w dziekanacie w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36. Szczegóły dotyczące pracy dyplomowej znajdują się w zakładce Egzamin dyplomowy lub na stronie www.wsm.warszawa.pl w zakładce dziekanat - wydział menedżerski i nauk technicznych - praca dyplomowa.

Na karcie obiegowej wymagana jest pieczątka z Biblioteki WSM w Ciechanowie (budynek dziekanatu).

W związku z powyższym prosimy o odbieranie indeksów i kart egzaminacyjnych. Dziekanat nie będzie uzupełniał wpisów.

 

 

 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu. Studenci, którzy mają naliczone płatności nie otrzymają kart egzaminacyjnych do dnia uregulowania należności (dostarczenia do dziekanatu dowodu wpłaty). W przypadku płatności rozłożonych na raty wymagane jest wpłacenie przynajmniej jednej raty.

 

 

 

Uwaga studenci.

Decyzją Kanclerza wpłaty za semestr letni 2016/2017 należy dokonywać w następujących terminach:

semestr II:

I rata do dnia 31 stycznia  (750, 00 zł)

II rata do dnia 28 lutego (750,00 zł)

III rata do dnia 31 marca (700,00 zł)

W przypadku wpłaty jednorazowej termin upływa 28 lutego (2.200,00 zł).

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni (BZ WBK nr 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000) lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.

Czesne za IV semestr studiów należy wpłacić na indywidualne konta studenckie do WSM w Warszawie .

Płatność jednorazowa: do 20 lutego 2017 r. w wysokości 2.350,00 zł.

Płatność ratalna: do 20.02.2017 r., do 20.03.2017 r., do 20.04.2017 r., do 20.05.2017 r. i do 20.06.2017 r. dla semestru letniego. 5 rat x 500,00 zł. Opłaty czesnego dokonywane w niepełnej kwocie po wyznaczonym terminie do 20.02.2017 r. dla semestru letniego będą traktowane jak deklaracja opłat ratalnych.

Szczegóły dotyczące płatności na stronie: 

 

 

Sukces WSM! Jesteśmy na 19. miejscu w Rankingu "Perspektywy 2016"

formatka ranking

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie odniosła kolejny duży sukces utrzumując miejsce w pierwszej dwudziestce 17. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016" przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
W tegorocznej edycji Rankingu "Perspektyw" oceniano 70 magisterskich niepublicznych uczelni wyższych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie znalazła się na 19. miejscu zestawienia.
W porównaniu do ubiegłorocznego Rankingu "Perspektywy 2015" oznacza to potwierdzenie wysokiej pozycji w pierwszej dwudziestce ogólnopolskiego Rankingu.

 

 

 

 

 

WSM w PTE

pte

Mamy zaszczyt poinformować, że na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowane został kolejne artykuły pracowników naukowych Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie WSM w Warszawie:

1. "Mechanizmy organizujące demokrację" Lech Jaczynowski

2. "Recenzja książki: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności." Andrzej Buszko

3. "Profesor Janusz Buga (1929-2015) Wspomnienie" Jan Kordos

 

 

 

 

Prestiżowa Nominacja dla WSM w Warszawie

formatka nominacja dla WSM

Mamy zaszczyt poinformować, że Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymała kolejną prestiżową Nominację do Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015".
Ideą Programu oraz celem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie Uczelni Wyższych (państwowych i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów. Zgłoszone uczelnie zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej.
Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju uczelni będą dodatkowymi aspektami działalności, branymi pod uwagę podczas oceny. Programy stypendialne i programy wymiany studenckiej, adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy pozwolą nominowanym na uzyskanie dodatkowych punktów w procesie certyfikacji.
Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015" zostaną wręczone podczas uroczystej gali finałowej i konferencji w siedzibie *Polskiej Agencji Prasowej S.A.

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

 • Poniedziałek - dzień pracy wewnętrznej
 • Wtorek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Środa 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
 • Piątek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Sobota 8.00 - 12.00

 

Opiekun studiów magisterskich w Warszawie:

IV semestr: tel. 0 22 59 00 758 (753, 752, 751)

II semestr:  tel  0 22 59 00 752

Księgowość WSM w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 800


Godziny pracy Biblioteki WSM w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5:

poniedziałek-piątek    8.00-15.00  (informacja w dziekanacie)

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

III semestr II stopnia – LO im. Z. Krasińskiego

02.04.2011

MB ZP

MB ZZL

MB RIC

MB BIF

8.00 – 9.30
Seminarium –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

9.45 – 11.15


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

11.30 – 13.00


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

13.15 – 14.45


Rozwój zawodowy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski, sala gimn. II piętro

15.00 – 16.30


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski,

s. 3316.45 – 18.15