Wyższa Szkoła Menedżerska

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Poprawki

Logistyka, Koncepcje zarządzania, prof. Andrzej Buszko - 26.04.2014 r.

Rachunkowość zarządcza, dr Monika Filipiuk - 13.04.2014 r. godz. 11.00 - SP nr 7

Nadzór bankowy i ocena standingu banku,  dr Barbara Pawłowska - 26.04.2014 r.

Aktualności

W dniu 18.04.2014 r. (piątek) dziekanat będzie nieczynny.

Informacja dla IV semestru
Studentów z grup studenckich 35 i 36 (rekrutacja do jesień 2012 i wiosna 2013) obowiązują wysokości czesnego ustalone Zarządzeniami Kanclerza nr 5, 6, 7 i 8 /05/2012, z dnia 30.05.2012r. Opłaty te są obowiązujące do ukończenia studiów w planowanym terminie.

Wpłaty za IV semestr studiów II stopnia należy dokonać na indywidualne konta studenckie w WSM w Warszawie (do odbioru w Dziekanacie w Ciechanowie łącznie z kartą egzaminacyjną):

dla płatności jednorazowej za semestr w terminie: do 20.02.2014 r. (w wysokości 2.200,00 zł)
dla płatności miesięcznej w terminach: do 20.02.2014 r., do 20.03.2014 r., do 20.04.2014 r., do 20.05.2014 r. i do 20.06.2014 r. (każda rata w wysokości 470,00 zł).
INFORMACJE DODATKOWE
1. Opłaty czesnego dokonywane w niepełnej kwocie po wyznaczonym terminie do 20.02.2014 r. dla semestru letniego będą traktowane jak deklaracja opłat ratalnych.
2. Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.
3. Kartę zaliczeniowo-egzaminacyjna dla realizacji egzaminów i zaliczeń  można otrzymać wyłączenie po uregulowaniu pełnej kwoty czesnego.
4. WPŁATY SĄ WYMAGANE NIEZALEŻNIE OD TRYBU UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI STYPENDIALNE.


 

Dziekanat przypomina, że student ma obowiązek przepisać do indeksu przedmioty z karty egzaminacyjnej w tej samej kolejności oraz uzupełnić liczbę punktów ECTS. Przy uzyskiwaniu wpisów w karcie i w indeksie obowiązkowe jest wpisywanie dat. Na karcie egzaminacyjnej nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian. W przypadku braków, pomyłek i niezgodności należy zgłosić się do dziekanatu. Studenci, którzy mają naliczone płatności nie otrzymają kart egzaminacyjnych do dnia uregulowania należności (dostarczenia do dziekanatu dowodu wpłaty). W przypadku płatności rozłożonych na raty wymagane jest wpłacenie przynajmniej jednej raty.

 

 

 

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

poniedziałek - dzień wewnętrzny, dziekanat nieczynny

wtorek, środa - 9.00 - 16.00

czwartek - dzień wewnętrzny, dziekanat nieczynny

piątek - 10.00 - 18.00

Opiekun studiów magisterskich w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 753

Księgowość WSM w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 800


Godziny pracy Biblioteki WSM w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5:

wtorek 14.30-18.30

środa 14.30-18.30

czwartek 14.30-18.30

niedziela 8.00-14.30

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

III semestr II stopnia – LO im. Z. Krasińskiego

02.04.2011

MB ZP

MB ZZL

MB RIC

MB BIF

8.00 – 9.30
Seminarium –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

9.45 – 11.15


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

11.30 – 13.00


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

13.15 – 14.45


Rozwój zawodowy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski, sala gimn. II piętro

15.00 – 16.30


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski,

s. 3316.45 – 18.15