Wyższa Szkoła Menedżerska

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Poprawki

Rachunkowość zarządcza - dr Monika Filipiuk - 9.04.2017 r. godz. 8.00,

Przedsiębiorczość, Zarządzanie gospodarką innowacyjną - dr Andrzej Grzebieniak - 9.04.2017 r. godz. 13.00 (w trakcie zajęć)

Statystyka matematyczna – prof. dr hab. Jan Rusinek – odbiór zadań poprawkowych z dziekanatu. Rozwiązane zadania w pełnym opisem należy złożyć do 18.03.2017 r. w dziekanacie.

Aktualności

Informujemy,że w związku ze znacznym zmniejszeniem dotacji na pomoc
materialną dla studentów, przyznawaną przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego na rok 2017, po wnikliwej analizie ustalono wysokość
nowych stawek dla wypłat od miesiąca marca 2017r. do czerwca 2017r.
świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych oraz wydziałów zamiejscowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w roku akademickim 2016/2017.

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi -450 zł
2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych -450 zł
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:
a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,86-5,00 -450 zł.
b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,70-4,85 -300 zł.
4) wysokość zapomogi maksymalnie do 1 600 zł.

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób NiepełnosprawnychUwaga studenci.

Decyzją Kanclerza wpłaty za semestr letni 2016/2017 należy dokonywać w następujących terminach:

semestr II:

I rata do dnia 31 stycznia  (750, 00 zł)

II rata do dnia 28 lutego (750,00 zł)

III rata do dnia 31 marca (700,00 zł)

W przypadku wpłaty jednorazowej termin upływa 28 lutego (2.200,00 zł).

Za datę płatności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy Uczelni (BZ WBK nr 38 1500 1386 1213 8002 0944 0000) lub dzień wpłaty do kasy Uczelni.

Czesne za IV semestr studiów należy wpłacić na indywidualne konta studenckie do WSM w Warszawie .

Płatność jednorazowa: do 20 lutego 2017 r. w wysokości 2.350,00 zł.

Płatność ratalna: do 20.02.2017 r., do 20.03.2017 r., do 20.04.2017 r., do 20.05.2017 r. i do 20.06.2017 r. dla semestru letniego. 5 rat x 500,00 zł. Opłaty czesnego dokonywane w niepełnej kwocie po wyznaczonym terminie do 20.02.2017 r. dla semestru letniego będą traktowane jak deklaracja opłat ratalnych.

Szczegóły dotyczące płatności na stronie:Listy przyznanych bądź nieprzyznanych stypendiów:

Stypendia nieprzyznane

Stypendia przyznane


Studentom, którym nie przyznano stypendium, przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Odwołanie należy kierować listem poleconym do WSM w Warszawie na adres:

Odwoławcza Komisja Stypendialna WSM w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

tel. 22 59 00 727

 

 

 

 
Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Przyjmujemy absolwentów z różnych kierunków bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia do Wyższej Szkoły Menedżerskiej jest wniesienie wymaganej opłaty wpisowej (350 zł, płatne przy składaniu dokumentów) oraz złożenie następującego kompletu dokumentów:

Podanie o przyjęcie na studia /druk do pobrania w dziekanacie/

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a w przypadku starej matury - kserokopię wydanego przez szkołę średnią - oryginał do wglądu
 • W przypadku nowej matury - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu
 • Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45 mm (format zdjęcia jak do dowodu osobistego).
 • Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu)

Specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w bankowości i finansach
 • Rachunkowość i audyt
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb: niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego: dla I i II semestru studiów - 2200 zł (za semestr)

dla III i IV semestru - 2350 zł (za semestr)

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 - 400 Ciechanów

tel. (23) 672-50-61, tel / fax (23) 672-93-33

= www.wsmciechanow.edu.pl = www.wsm.cnow.pl =www.wsm.warszawa.pl

 

 

Sukces WSM! Jesteśmy na 19. miejscu w Rankingu "Perspektywy 2016"

formatka ranking

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie odniosła kolejny duży sukces utrzumując miejsce w pierwszej dwudziestce 17. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016" przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.
W tegorocznej edycji Rankingu "Perspektyw" oceniano 70 magisterskich niepublicznych uczelni wyższych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie znalazła się na 19. miejscu zestawienia.
W porównaniu do ubiegłorocznego Rankingu "Perspektywy 2015" oznacza to potwierdzenie wysokiej pozycji w pierwszej dwudziestce ogólnopolskiego Rankingu.

 

 

 

 

 

WSM w PTE

pte

Mamy zaszczyt poinformować, że na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowane został kolejne artykuły pracowników naukowych Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie WSM w Warszawie:

1. "Mechanizmy organizujące demokrację" Lech Jaczynowski

2. "Recenzja książki: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności." Andrzej Buszko

3. "Profesor Janusz Buga (1929-2015) Wspomnienie" Jan Kordos

 

 

 

 

Prestiżowa Nominacja dla WSM w Warszawie

formatka nominacja dla WSM

Mamy zaszczyt poinformować, że Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymała kolejną prestiżową Nominację do Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015".
Ideą Programu oraz celem Konkursu jest wybranie i nagrodzenie Uczelni Wyższych (państwowych i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby studentów. Zgłoszone uczelnie zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej.
Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju uczelni będą dodatkowymi aspektami działalności, branymi pod uwagę podczas oceny. Programy stypendialne i programy wymiany studenckiej, adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy pozwolą nominowanym na uzyskanie dodatkowych punktów w procesie certyfikacji.
Godła "Uczelnia Wyższa Roku 2015" zostaną wręczone podczas uroczystej gali finałowej i konferencji w siedzibie *Polskiej Agencji Prasowej S.A.

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy dziekanatu WSM w Warszawie

 • Poniedziałek - dzień pracy wewnętrznej
 • Wtorek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Środa 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Czwartek - dzień pracy wewnętrznej
 • Piątek 9.00-16.00 (przerwa 12.00-12.30)
 • Sobota 8.00 - 12.00

 

Opiekun studiów magisterskich w Warszawie:

IV semestr: tel. 0 22 59 00 758 (753, 752, 751)

II semestr:  tel  0 22 59 00 752

Księgowość WSM w Warszawie:

tel. 0 22 59 00 800


Godziny pracy Biblioteki WSM w Ciechanowie, ul. Żórawskiego 5:

poniedziałek-piątek    8.00-15.00  (informacja w dziekanacie)

sobota  9.00-14.00


 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

III semestr II stopnia – LO im. Z. Krasińskiego

02.04.2011

MB ZP

MB ZZL

MB RIC

MB BIF

8.00 – 9.30
Seminarium –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

9.45 – 11.15


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

11.30 – 13.00


Społeczny system pracy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Nadzór bankowy –

dr B. Pawłowska,

sala gimn. II piętro

13.15 – 14.45


Rozwój zawodowy –

mgr A. Długołęcki, s. 33


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski, sala gimn. II piętro

15.00 – 16.30


Seminarium –

doc. dr R. Goryszewski,

s. 3316.45 – 18.15